Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: תוספת בניה על הגג ( המשך מהיום)

#35767
hhbbss
משתתף

Re: תוספת בניה על הגג ( המשך מהיום)

היום היתי בעירייה , מידע לא פורמלי מנעו מלמסור לי כי זה יותר מידי מורכב . בסה"כ רציתי לדעת אם יש זכויות בנייה לגג המוצמד לדירתי והתשובה שקיבלתי היא כדלקמן : על בעל מקצוע שמגיש את היתר הבניה  ( כנראה אדריכל או מהנדס ) לבצע בעצמו את החישוב לזכויות הבניה הנותרות במגרש , להגיש זאת לועדה המפורסמת וזו תדון בבקשה . ולכן עלי להתחיל עם התשלום של 177 ש"ח למידע תכנוני בו אקבל את המידע הרלוונטי אגיש אותו למתכנן ואז זה יבצע את החישוב לזכויות הבניה במגרש ( כנראה בגלל שעד כה אף אחד לא ביצע את החישוב הנ"ללמגרש הנדון )  שאלותי הם: 1.  מהי העלות הממוצעת למהנדס או אדריכל לבצע רק את החישוב הנדרש  ? הלא אם לפי הבנתי יבוצע חישוב ותוצאתו תהיה שלילית לגבי זכויות הבניה נראה לי שכאן אסיים את התהליך  2. האם גם הנדסאי בניין מוסמך ומדופלם יכול לבצע את החישוב הנ"ל ? 3. הכותב הוא מהנדס חשמל , האם יש ביכולתי לבצע את החישוב לפי כללים מוסכמים כלשהם ? בברכה תודה מראש


דילוג לתוכן