Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: תוספת בניה

#34475
elimalka
משתתף

Re: תוספת בניה

כתוב במדריך: "השטח המזערי של מרחב מוגן דירתי (גם אם שימושו למגורים) וכן השטח שמתחת לקירות של מרחב דירתי מוגן, גם אם הקיף שטח העולה על השטח המזערי הנדרש לפי התקנות – לא ייכלל במניין זכויות הבנייה (הערת העורך: שטח מזערי הנו 9 מ"ר נטו, משמעותו כ- 12 מ"ר ברוטו לצורך הורדת שטחים". אם הבנתי נכון, נניח ואני יכול על פי הזכויות לבנות 15 מ"ר, אני יכול לבנות עוד 12 מ"ר ממ"ד?


דילוג לתוכן