Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: תוספת בנייה, אדמת מינהל

#35285

Re: תוספת בנייה, אדמת מינהל

שלום בשלב ראשון ודאו כי ישנן זכויות בנייה נוספות. את הבדיקה עורכים במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה. בשלב שני, בקשו את חוזה החכירה ובדקו מהי קיבולת הבניה הקיימת. מס' יח"ד ושטח מותר. במידה שקיבולת הבניה הינה להקמת יח"ד אחת בלבד, ובהנחה שניתן להקים יח"ד נוספת,  יהיה עליכם לשלם לממ"י דמי היתר בגין ניצול יתרת הזכויות. בהצלחה 


בברכה, יעקב צפריר, עו"ד ושמאי מקרקעין      

דילוג לתוכן