Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: תיקון על חשבונם של פיצוץ במרזב, ממי לדרוש החזר

#38007
-2901
משתתף

Re: תיקון על חשבונם של פיצוץ במרזב, ממי לדרוש החזר

תודה על תשובתך. לא הבנתי משפט: "אני הייתי פונה בדרישה הן לוועד והן לבעלי הפנטהאו" אני שלחתי התכתבות של ועד ותרבות הדיור(כ 90 kB) לך, אבל לדואר של גבי אטל


דילוג לתוכן