Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: תיקון 76 לחוק התכנון והבנייה

#37924
tikbinyan
משתתף

Re: תיקון 76 לחוק התכנון והבנייה

ארז, תודה רבה על התשובות! 4.      ממתי נמדד הזמן? מרגע האכלוס? מטופס 4? האם ניתן להגיש בקשה לפני שעברו 10 השנים?   – לא מצאתי איזכור לעניין 10 השנים. היכן ראית זאת?   לגבי עשר השנים, מדובר על סעיף 62 א (א) (12) בחוק המלא (מתוך נבו): "הרחבת שטחה של יחידת דיור שבנייתה הושלמה עשר שנים לפחות לפני תחילת התכנית..". אנחנו גרים כ-9 שנים ולכן חשוב לי לדעת אם ניתן לפנות לפני תום התקופה הרשומה וממתי נחשב הזמן. לפי מה שאני מבינה, אם אנחנו עומדים בשני תנאי הסף ואין התנגדויות שכנים, אז יש סיכויים טובים לקבלת אישור? למי עלינו לפנות כדי לקדם את התהליך? לרשות המקומית? לאדריכל? פקיד רישוי בעירייה? תודה, גל


דילוג לתוכן