Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: תקנות התכנון והבניה- בניינים גבוהים- מעליות

#33749

Re: תקנות התכנון והבניה- בניינים גבוהים- מעליות

אין דין בית חולים כדין בנין משותף ההגדרות שהובאו מדברות על בנין גבוה או רב קומות  שם יש צורך להתקין לפחות מעלית אלונקה אחת  מעלית מיטות הכוונה היא  לבתי חולים שבהם המיטות גדולות ויש צורך להעביר חולים ממחלקה למחלקה או לחדרי ניתוח ,  עם כל הציוד כולל מקום לסניטר ולמלווה שלו שם המעליות יותר גדולות ממעלית אלונקה 2.1X1.1 לפי חוקי הבניה  אני בטוח שבובאך לקבל החלטה לתיכנון בנין כזה גדלי המעליות מוכתבות מצורך חוק (קשה לתקן מעלית קטנה שהותקנה במקום לא נכון) גם בחוק בריאות העם לא מצאתי התחיסות אולי יש למשהו כוון


דילוג לתוכן