Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: תקנות התכנון והבניה: כניסה קובעת לבניין

#36692
niryo
משתתף

Re: תקנות התכנון והבניה: כניסה קובעת לבניין

מצאתי בקישור הזה תיקון לחוק מתוך"תקנות התכנון והבניה(בקשה להיתר,תנאיו ואגרות)(תיקון מס' 3),התשס"ח-2008 יש תוספת שמתאימה לי מאוד אבל שוב לא לגמרי ברורה: "…אם קיימת יותר מכניסה אחת,הכניסה הקובעת היא הכניסה שנקבעה כזו בהיתר הבניה" מה הכוונה? האם רק לפי ה0.00 של ההיתר הקיים? איך יודעים בוודאות מה קבע ההיתר בתור כניסה קובעת אם יש כמה  כניסות מכל מיני כיוונים ומפלסים בבניין משותף?. זה הקישור:(הסעיף נמצא בעמוד1427 סעיף 9) 3A401A7E-789C-4E42-9C2B-9F6F405E7FCA/11934/6713%D7%90.pdf בתודה רבה ניר


דילוג לתוכן