Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

הסכם שיתוף בבית דו משפחתי

 • This topic is empty.
מוצגות 1 תגובות (מתוך 1 סה״כ)
 • מאת
  תגובות
 • #33088
  שרון אלדר
  משתתף

  הסכם שיתוף בבית דו משפחתי

  שלום
  להלן סעיף בהסכם שיתוף:- האם מחייב שכל צד יחתום בכל מקרה על כל בקשה להיתר שתהיה? האם אחד הצדדים יכול לבקש תנאים לחתימתו?
  כל שותף להסכם זה נותן בזה מראש את הסכמתו למתן כל התר שיבקש השותף זולתו לבנית דירת המגורים על החלק בחלקה שיוחד  לשותף זולתו, להקלות, לשינויים ולתוספות ולכל הדברים הקשורים לדירה, ובהתאם לכך לא יהא צורך בחתימהו/או באישור נוסף, בכתב ו/או בע"פ, של נותן ההסכמה כאמור לעיל ובלבד שההתר המבוקש והבנוי לפי ההתר שינתן יהיה בהתאמה מלאה לתב"ע ולכל שינוי שיהיה לתב"ע ויתייחס אך ורק למחצית זכויות הבניה ולמחצית מההקלות האפשריות שיש למבקש בחלקה.                                                                                                                                                               
   הסכם זה מהווה ויהווה יפוי כח והרשאה של כל שותף לפי הסכם זה הניתנת לשותף זולתו, לפעול ולחתום בשם השותף הנותן הרשאה זו, ככל שהחתימה תידרש לדברים הנזכרים מסעיף זה לעיל.                                                             
    בלי לפגוע בהסכמה ו/או הרשאה שניתנו בסעיף זה לעיל, באופן הדדי וללא כל תמורה אחרת או נוספת, מתחייב כל שותף לבוא למקום ולמועד כפי שיוזמן 7 ימים מראש ע"י השותף ו/או ע"י מי מטעם השותף זולתו, ולחתום בעצמו על כל מסמך שחתימתו עליו ונידרש- אם תידרש- ע"י הרשויות המוסמכות למתן התר בניה ולכל פעולה כדין בחלק כחלקה שיוחד למבקש.

מוצגות 1 תגובות (מתוך 1 סה״כ)
 • יש להתחבר למערכת על מנת להגיב.
דילוג לתוכן