Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

"רוחב זכות דרך" ?!

 • This topic is empty.
מוצגות 8 תגובות – 1 עד 8 (מתוך 8 סה״כ)
 • מאת
  תגובות
 • #29632
  -3417
  משתתף

  "רוחב זכות דרך" ?!

  תכנית מסוימת מתנה הוספת 2 קומות באזור, "ברוחב זכות דרך
  מינימלית של 12 מטר". אמרו לנו שברוזטה הופיעה 12 מטר.
  בפועל, מדובר על רחוב ללא מוצא ,
  קצר, ושרוחב הכביש בו בפועל כ4.5 מטר בלבד,ומסביבו בתים
  נמוכי קומה וישנים.
  האם ניתן לתקוף עניינית את העניין הספציפי ששאלנו? כלומר
  "שבנסיבות הללו לא חוקי בכלל להוסיף 2 קומות"
  ראינו שאין הגדרה סטטוטורית למונח "רוחב זכות הדרך" למשל…
  מה דעתכם ותודה רבה רבה

  #35873
  ארז מירב
  מנהל בפורום

  תוספת בניה

  שלום, העניין מאוד פשוט: ניגשים לוועדה המקומית, שולפים את התקנון ואת התשריט של תכנית המתאר באיזור. בתקנון תמצאו את הזכויות, בתשריט את הרוזטה, ושלום על ישראל. "אמרו לנו שברוזטה הופיעה 12 מטר" לא רלוונטי. רוחב הכביש בפועל- לא רלוונטי.


  ארז מירב -meirav.com" target="_blank">יועץ מומחה לנושאי תכנון ורישוי        


  ארז מירב
  יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
  הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
  erezmeirav1@gmail.com
  erez-meirav.com

  #35872
  -3417
  משתתף

  לארז מירב בתודה>>>>>

  מצב התקנון עם הרוזטה של 12 מטר: 147.236.237.215/tif-files/ramatgan/g-file/OUARCHAIVE/OU1300HAND/OU1302TICH/taba/1200-1299/1206/1206-tasrit(tasrit).pdf השאלה החשובה  מתי לראשונה נקבע 12 המטר בתכניות המצ"ב שחלות על החלקה: 2.asp?selMonzipali=&HelkaAd=1147&HelkaFrom=1147&Gush=6158&selSugVaada=&MisTochnit=&selYeudim=&ishuv=&txtMetachnen=&txtAchrai=&selMetachnen=&selAchrai=&Matara=&Makom=&fromTaba1=true נראה שב 2005 נערך דיון והתנגדות נתקבלה בחלקה. ואם כן אז מה הנפקות? מטר סנהדרין -סעיף 1 להלן ישיבה מס'  2005006 מיום 10.4.05 תויודגנתהב ןויד מ"עב טמר תטרופמ תינכת מתחם מגורים ברח' סנהדרין מס' 3 – 9 1206  1. לקבל בחלקה התנגדות לגבי הרחבת רח' סנהדרין לרוחב 12 מ' ותנאי להיתר לחפירות ודיפון יהייה פינוי זכות הדרך של חלקה 9511 ע"י חב' רמט. 2. לקבל התנגדות לגבי תכ' פיתוח ותנאי לאשור התכנית יהיה הסכם לענין בצוע תכ' הפתוח של רח' סנהדרין. 3. לדחות ההתנגדות לעניין גבה הבניין. 4. לקבל את ההתנגדות לעניין קוי בניין ולהמליץ בפני הוועדה המחוזית להשאיר קווי בניין צדדיים 5.3 מ'. 5. לקבל התנגדות בחלקה לעניין החניה להוסיף סעיף בתקנון התכנית לפיו החניה תהייה לפי התקן בעת הוצאת ההיתר ולא פחות מ 333.1:1 ליח"ד. 6. לקבל בחלקה את ההתנגדות לעניין מס' מקומות חניה עבור דיירי התכנית המוצעת ולדחות ההתנגדות לענין הקצאת 03 מקומות חניה. 7. הוועדה המקומית ממליצה בפני הועדה המחוזית לתת תוקף לתכנית מתוקנת בהתאם להחלטה דלעיל.


  #35871
  ארז מירב
  מנהל בפורום

  זכויות בניה

  שלום, שוב, אין מנוס מלגשת למשרדי הוועדה המקומית בשעות קבלת קהל. כל המחקר האינטרנטי איננו רציני כשמגיעים לתכל'ס. לעיתים קיימים נספחים נוספים שמתגלים ומשנים הכל. יש לקבל דף מידע על החלקה ולהמשיך משם. דף זה ישף את החלטות הוועדה לרבות התנגדויות, שינויים, וכל דבר אחר. אם דף המידע לא ישקף זכויות כפי שנראה לך שמגיע, ניתן לנסות לתקוף את הקביעה באופן משפטי.


  ארז מירב -meirav.com" target="_blank">יועץ מומחה לנושאי תכנון ורישוי        


  ארז מירב
  יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
  הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
  erezmeirav1@gmail.com
  erez-meirav.com

  #35870
  -3417
  משתתף

  לארז שוב: הנח שזהו דף המידע מצ"ב

  ושוב השאלה מה היה המצב הקודם לפני התכנית האחרונה 1206 ולפני תאריכה


  #35869
  ארז מירב
  מנהל בפורום

  זכויות בניה

  מצטער, קשה לי להניח. דף מידע יכלול בופן ברור ונהיר את אחוזי הבניה: שטחים עיקריים, שטחי שירות. הוא יכלול צפיפות דיור ומספר קומות (ויציין אם הן נגזרות מרוחב הדרך). כל התייחסות של מתכנן לזכויות הבניה ללא דף מידע הנה בלתי מקצועית.


  ארז מירב -meirav.com" target="_blank">יועץ מומחה לנושאי תכנון ורישוי        


  ארז מירב
  יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
  הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
  erezmeirav1@gmail.com
  erez-meirav.com

  #35868
  -3413
  משתתף

  Re: לארז שוב: הנח שזהו דף המידע מצ

  מאחר ואת מתעקשת, מבדיקה ראשונית תוכנית 1206מאושרת בצורה מיוחדת. ולכן, יש לי ספק לגבי התקפות שלה. בכל מקרה, כאשר באים לבדוק את זכויות הבניה, צריך לעשות עבודה יותר רצינית. אבל, את מבינה שבבדיקה ראשונית שווי חלקה זו יכול להיות עד כ-50 מיליון על הקרקע. וסך פרוייקט של כ-100 מיליון.


  #35867
  -3413
  משתתף

  Re: לארז שוב: הנח שזהו דף המידע מצ

  יצא במקום לא נכון, סליחה.


מוצגות 8 תגובות – 1 עד 8 (מתוך 8 סה״כ)
 • יש להתחבר למערכת על מנת להגיב.
דילוג לתוכן