Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

שיפורי מיגון – כיצד מבצעים?

 • This topic is empty.
מוצגות 2 תגובות – 1 עד 2 (מתוך 2 סה״כ)
 • מאת
  תגובות
 • #28835
  ilee
  משתתף

  שיפורי מיגון – כיצד מבצעים?

  כדי להפוך חדר קיים בבית פרטי לחדר מוגן, מה המינימום לעיבוי קירות קיימים:
  פנימיים וחיצוניים. אילו עוד תקנים בסיסיים שיש לשים לב ?

  #34471
  ארז מירב
  מנהל בפורום

  שיפורי מיגון

  שלום, להלן הנחיות פיקוד העורף "הנחיות לתכנון מרחבים מוגנים דירתיים ביישובים עורפיים", מרץ 2001. הפרק העוסק בעובי הקירות הוא פרק מס' 5.   שיפורי מיגון יבוצעו רק במקרים שבהם לא ניתן לבצע מרחב מוגן תקני ורק לאחר אישור מהנדס פיקוד העורף.   1. מבוא שיפורי מיגון משמעותם חיזוק הקירות, הגג, החלון והדלת כנגד אפקטים של נשק קונבנציונלי ואטימה כנגד חדירת גזים של אחד מחדרי הדירה. בנייה חלופית של קירות בטון נחשבת אף היא כשיפור מיגון.   2.נתונים כלליים 1. כחדר מחוזק ייבחר חדר שמספר קירותיו החיצוניים יהיה קטן ככל האפשר.   2. השטח המזערי של החדר המחוזק לא יקטן מ-8 מ"ר (יש לבדוק מול פיקוד העורף, שכן נכנסה בינתיים תקנה הקובעת מינימום 9 מ"ר לממ"ד)  ושטחו המרבי לא יהיה גדול מ-15 מ"ר.   3. גובה החדר המחוזק לא יפחת מ-2.20 מטר ולא יגדל מ-3.20 מטר.   4. רוחב החדר המחוזק לא יפחת מ-1.60 מטר.   5. כחדר שיפורי מיגון לא ישמשו מטבח, חדר אמבטיה, שירותים או כל מרחב אחר המאופיין על ידי חיפוי חרסינה, קרמיקה וכד'.   6. באחריות המתכנן להבטיח יציבות המבנה לאחר ביצוע שיפורי המיגון.  3. כניסה לחדר שיפורי מיגון  1. הכניסה לחדר שיפור מיגון תהיה מתוך שטח הדירה ותותקן בה דלת הדף דירתית אשר תהיה אטומה לחדירת גזים.   2. דלת ההדף תיפתח כלפי חוץ.   3. סביב דלת הכניסה יש לבצע משקוף בטון.   4. דלת ההדף צריכה לעמוד בדרישות ת"י 4422.  4. חלון בחדר שיפור מיגון   1. בחדר שיפורי מיגון יש להתקין חלון הדף דירתי אחד בקיר חיצוני, אשר כולל:       1) חלון ביטחון פנימי אטום בפני גזים.       2) אלמנט מגן חיצוני להדף.   2. חלון זה בא להחליף את החלון הרגיל המותקן בחדר.   3. סביב החלון יש לצקת חגורת בטון.   4. גובה מפלס אדן חלון לא יפחת מ-1.05 מטר מעל פני הריצוף.   5. השטח של חלון הדף שיפורי מיגון לא יקטן מ-0.8 מ"ר ולא יעלה על 1.1 מ"ר, ובלבד ששום מידה של החלון לא תקטן מ-0.8 מטר ולא תעלה על 1.1 מטר.   6. הדרישות לחלון ההדף: א) אלמנט מגן חיצוני להדף : 1) עובי החלון 18 מ"מ פלדה . 2) האפשרויות הקיימות – חלון דו כנפי צירי, חלון חד כנפי נגרר, חלון דו כנפי נגרר .   ב) חלון ביטחון פנימי : 1) חלון האטום לחדירת חומר לחימה כימי וביולוגי. 2) חלון הנותן מענה לחדירת הדף ברמות נמוכות. 3) האפשרויות הקיימות – חלון חד כנפי צירי, חלון דרי קיף 4) לחלון הפנימי זכוכית רב שכבתית.   ג) החלון החיצוני והפנימי יעמדו בדרישות ת"י 4422.   ד) ניתן להתקין תריס על משקוף חלון ההדף ובלבד שלא תיפגע האטימות.      5. מבנה ותכן חדר שיפורי מיגון   1. בחדר שיפורי מיגון יבוצעו חיזוקים בכל הקירות הבנויים מבלוקים מצדם הפנימי ע"י אחת משיטות הבאות : (א) התזת בטון על קיר בלוקים קיים (ב) יציקת בטון על קיר בלוקים קיים (ג) בניית קיר מבלוקי תבנית עם מילוי בטון (ד) בניית קיר בטון במקום קיר בלוקים קיים (ה) בניית קיר מבלוקים עם מילוי בטון במקום קיר בלוקים קיים   2. קירות החדר המחוזק : (א) התזת בטון בעובי 8 ס"מ לפחות כולל רשת זיון בקוטר 8  @ 10/10 בצד הפנימי של חדר שיפור מיגון . (ב) יציקת בטון בעובי 10 ס"מ לפחות כולל רשת זיון בקוטר 8 @ 10/10 בצד הפנימי של חדר שיפור מיגון . (ג) בניית קיר בעובי 15 ס"מ לפחות, בנוי מבלוקי תבנית עם יציקת בטון (כאשר עובי בטון בתוך בלוק תבנית יהיה 10 ס"מ לפחות) כולל פלדת זיון. הבנייה תבוצע בצמוד לקיר בלוקים קיים. (ד) עובי קיר בטון המחליף קיר בלוקים חיצוני : 1) קיר בטון יצוק באתר בעובי 15 ס"מ לפחות. 2) קיר בנוי מבלוקי תבנית, כאשר עובי בטון בבלוק לא יפחת מ-15 ס"מ. (ה) עובי קיר בטון המחליף קיר בלוקים פנימי : 1) קיר בטון יצוק באתר בעובי 12 ס"מ לפחות. 2) קיר בנוי מבלוקי תבנית, כאשר עובי בטון בבלוק לא יפחת מ-10 ס"מ.     3. רצפת ותקרת החדר המחוזק : (א). רצפות ותקרות מקשיות מבטון מזוין או רצפות ותקרות צלעות מכל הסוגים לא יחוזקו. (ב). חיזוק גגות שאינם מבטון מזוין יתבצע ע"י יציקת תקרת בטון מזוין. התקרה תוצק מתחת לגג קל או במקומו.   6. מתקנים אחרים מתקני האוורור והסינון, מתקני התברואה, מתקני חשמל וקשר, הציפויים, החיפויים והצבע ומערכת מיזוג אוויר יבוצעו בהתאם לדרישות עבור ממ"ד, כפי שמפורט להלן:   אוורור וסינון   1. במידה והמרחב המוגן אינו כולל חלון יש לבצע שני צינורות אוורור בקוטר " 8.   2. גובה ציר הצינור מפני הריצוף לא יפחת מ -1.90 מ'.   3. המרחק מציר הצינור עד תחתית תקרת המרחב המוגן או לחילופין עד לקיר הצמוד, לא יפחת מ -35 ס"מ.   4. פיקוד העורף ממליץ לבצע צינורות אוורור אף במקרים בהם קיים חלון, כהכנה למערכת סינון ואוורור.   5. את צינורות האוורור יש להתקין בקירות מנוגדים כדי לאפשר תחלופת אויר טובה .   6. צינורות האוורור יכולים לשמש עבור מערכת מיזוג מיני מרכזית.   7. צינורות האוורור יעמדו בדרישות ת"י 4422.    מתקני תברואה   1. ניתן להתקין בתוך המרחב המוגן הכנה למכונת כביסה על פי ההנחיות המפורטות.   2. צנרת מים: (א) צנרת המים בתוך המרחב המוגן תהיה צנרת פלדה. (ב) בקו הספקת המים למרחב המוגן יותקנו שני שסתומי סגירה. אחד מחוץ למרחב המוגן והשני בפנים. מיקום השסתומים יהיה קרוב ככל הניתן לקירות המרחב המוגן. (ג) צנרת המים תחדור למרחב המוגן דרך קיר פנימי בלבד.   3. סילוק שפכים : (א) ניקוז השפכים ייעשה בגרביטציה. (ב) יש לבצע מחסום רצפה עם סיפון בתוך המרחב המוגן. (ג) צנרת הביוב תחדור דרך קיר פנימי.   4. מעברי צנרת יחצו את הקיר ולא יעברו אופקית או אנכית בקירות המרחב המוגן שלא לצורך.   – מתקני חשמל וקשר 1. במרחב מוגן דירתי יש להתקין לפחות שני בתי תקע חד פזיים. 2. לצורך תאורה רגילה ניתן להתקין כל גוף תאורה. 3. מומלץ להתקין מנורת חירום אחת לפעולה של שעתיים. 4. באחד מקירות המרחב המוגן יותקן מוביל כהכנה לכבל טלפון. תיבת הסתעפות לטלפון ונקודת טלפון יותקנו בהתאם לדרישות חברת בזק. 5. נדרש להתקין שני בתי תקע – אחד לאנטנה לטלוויזיה ואחד לאנטנה לרדיו.   – ציפויים, חיפויים וצבע 1. פני קירות הפנים והתקרות של המרחב המוגן יהיו חלקים עם גמר יציקת הבטון. 2. הקירות והתקרות של המרחב המוגן יהיו בגימור בגר, צבע או ציפוי אקרילי בעובי שלא יעלה על 2 מ"מ. 3. המרחב המוגן משמש כדו תכליתי ולפיכך פיקוד העורף מאשר לבצע תגמירים פנימיים בקירות המרחב המוגן העומדים בדרישות ת"י 1920. (הערה: ראה מפרט פיקוד העורף – 143"תגמירים פנימיים במרחבים מוגנים דירתיים, חלק א'- טיח" וכן חלק ב' – "מפרטים מיוחדים לציפוי קירות מרחבים מוגנים עם לוחות גבס". ת"י 5075 האמור להחליף אותם, נמצא בהכנה).   4. סוגי הציפויים המאושרים : (א) טיח על בסיס מלט צמנט1 (ב) טיח על בסיס גבס1 (ג) טיח תרמי עם שכבת הגנה1 (ד) ציפוי בלוחות גבס מעוגנים בבטון. (ה) ציפוי בלוחות גבס, מעוגנים ע"ג פרופילי פח, לאחר היציקה. (ו) ציפוי בלוחות גבס מודבקים לאחר היציקה.   5. קירות הפנים של המרחב המוגן לא יצופו באריחי חרסינה או באריחים מסוג אחר .   – מיזוג אוויר במרחב מוגן   1. אין לבצע מזגן חלון במרחב מוגן.   2. מזגן מפוצל -אין להעביר צנרת של מערכת המיזוג דרך צינור האוורור, אלא נדרש לבצע מעבר צנרת המאושר ע"י פיקוד העורף.   3. מערכת מיני מרכזית – צינורות האוורור ישמשו למעבר אוויר (יש לאטום בחירום את . המעברים). (1) יש להטביע רשת שריון בטיח    ארז מירב
  יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
  הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
  erezmeirav1@gmail.com
  erez-meirav.com

מוצגות 2 תגובות – 1 עד 2 (מתוך 2 סה״כ)
 • יש להתחבר למערכת על מנת להגיב.
דילוג לתוכן