אדריכלות ובניה בישראל

מרכז הדרכה פתוח

רפורמת הפרגולות- תיקון 101 (מדריך מעודכן)

נותני חסויות לאתר:

גירסה להדפסהSend by email
כותב המאמר: 
ארז מירב, עורך האתר
תאריך בדיקת עדכניות: 
19-01-2020

מבוא

תיקון 101 לחוק התכנון והבניה, הידוע בכינויו "חוק הפרגולות" או "רפורמת הפרגולות", מציע הרבה יותר סמכויות לועדות המקומיות והמרחביות, ובמקביל מאפשר לא מעט הקלות או פטור למי שרוצה להוסיף בחצר ביתו אלמנטים כגון מחסן, פרגולה, גדר, סככת כניסה, סככת חניה וכד'.  החוק גם קובע הליך מקוצר לסגירת מרפסת, תוספת ממ"ד ועוד. להלן עיקרי החוק הנוגעים לאלמנטים אלה.

פטור מהיתר למחסן לבית פרטי

יש לוודא כי קיימות זכויות בנייה בלתי מנוצלות במגרש, בהתאם לתקנות התכנון והבנייה (חישוב שטחים ואחוזי בנייה בתכניות ובהיתרים), תשנ"ב-1992.  כלומר- האם מותר לפי התב"ע לבנות מחסן? האם ישנם שטחי שירות לא מנוצלים במגרש?

ניתן לבדוק זאת בשעות קבלת קהל בוועדה המקומית לתכנון ובניה. לידיעתכם- הפטור אינו פטור מהצורך בזכויות בנייה, אלא מהצורך בהיתר בנייה בלבד. 

מחסן- היתר בניהמותרת הקמת מחסן אחד לכל יחידת דיור, אשר מתקיימים בו התנאים הבאים: 
א. המחסן יוקם מחומרים קלים בלבד כגון: גבס, עץ, זכוכית, אלומיניום, פלדה, פולימרים למיניהם, או חומרים דומים אחרים שמשקלם אינו עולה על 50 ק"ג למטר מרובע ברכיב מבני מישורי; 
ב. שטח המחסן הוא לא יותר מ- 6 מטרים רבועים וגובהו לא יותר מ- 2.05 מטרים; אם למחסן יש גג משופע - הצד הגבוה לא יהיה יותר מ-2.4 מטרים; 
ג. הוא לא יחובר לתשתיות מים, ביוב וחשמל או כל תשתית אחרת; 
ד. אין להקים את המחסן בשטח המופיע בהיתר כמיועד לחניה, ולא במרפסת שאינה מקורה בחזית הקדמית. אלא אם כן, זה הותר במפורש בתכנית או בהנחיות המרחביות. 
ה. יש להודיע לרשות הרישוי על הקמת מחסן בתוך 45 ימים ממועד הקמתו. להלן טופס הודעה על הקמת מחסן

[צילום: ויקיפדיה, TheFearow]

פטור מהיתר בניה לפרגולה

הגדרת מצללה (פרגולה):

מבנה מחומרים קלים, ללא קירות שתקרתו בנויה חלקית ומהווה משטח הצללה. הרווחים שבין החלקים האטומים בתקרה יחולקו באופן שווה ויהוו לפחות 40% מהתקרה של המצללה (כלומר לא יותר מ- 60% חלקים אטומים לשמים).

פטור היתר בניה פרגולה

פטור מהיתר בניה לפרגולה ינתן בתנאים הבאים: 
1. שטחה של המצללה לא יהיה יותר מ- 50 מ"ר או עד 1/4 (הגדול מביניהם) משטח הקרקע/ הגג עליה היא בנויה.
2. המצללה תוקם רק על גבי הקרקע או על גג המבנה, אלא אם כן, נקבע אחרת בהיתר, בהנחיות המרחביות או בתכנית המתאר (ניתן לבדוק זאת בשעות קבלת קהל בוועדה המקומית לתכנון ובניה).
3. הפרגולה אינה חייבת להיות צמודה למבנה אך חייבת להיות בתוך קווי הבניין המותרים (אותם ניתן לקבל בועדה המקומית). אם רוצים מעבר לקווי הבניין- ניתן לחרוג עד 40% ממנו (כלומר אם קו הבניין הוא 5 מ' מגבול המגרש בחזית, ניתן לחרוג ולהתקרב עד 3.0 מ מגבול המגרש)- אבל אז יש צורך בהיתר ואין פטור.

4. יש להודיע לרשות הרישוי על הקמת המצללה בתוך 45 ימים ממועד ביצוע העבודה. יש לצרף אל ההודעה אישור מהנדס קונסטרוקציה על עיגון המצללה ויציבותה.

להלן טופס הודעה על הקמת פרגולה

[צילום ויקיפדיה Sailko]

גגון/ סככת כניסה- פטור מהיתר בניה

היתן להקים גגון או סככה (קירוי מלא) בכניסה למבנה, עד 20 מ"ר, ללא צורך בהיתר בניה וללא צורך לדווח לוועדה המקומית לתכנון ובניה.

תנאים לפטור:

1. גודל- עד 20 מ"ר.
2. חשוב לדעת כי הגגון הוא ע"ח זכויות הבניה (שטח עיקרי או שירות) , לכן, טרם ההקמה, יש לוודא כי קיימות זכויות בנייה בלתי מנוצלות במגרש, בהתאם לתקנות התכנון והבנייה (חישוב שטחים ואחוזי בנייה בתכניות ובהיתרים), תשנ"ב-1992. הפטור אינו פטור מהצורך בזכויות בנייה, אלא מהצורך בהיתר בנייה בלבד.

היתר בניה לגגון/ סככה3.  הקמת גגון או סוכך המחובר בצידו האחד לפחות אל המבנה ובהתקיים התנאים הבאים: 
א. הגגון או הסוכך יבלטו מקיר המבנה לא יותר משני מטרים. 
ב. יש לבנותו מחומרים קלים בלבד, כגון: גבס, עץ, זכוכית, אלומיניום, פלדה, פולימרים למיניהם, או חומרים דומים אחרים שמשקלם אינו עולה על 50 ק"ג למטר מרובע ברכיב מבני מישורי. זה לא כולל רעפי חרס כבדים.

4. יש להודיע לרשות הרישוי על הקמת גגון או סוכך ששטחו יותר מ- 20 מ"ר בתוך 45 ימים ממועד ביצוע העבודה. אל ההודעה יש לצרף אישור מהנדס מבנים על עיגון הגגון או הסוכך ויציבותו. להלן קישור: טופס הגשת בקשה לגגון מעל 20 מ"ר.

 

הקמת גדר בין שכנים: פטור מהיתר בניה

להלן הנחיות לקבלת פטור מהיתר בניה בעת הקמת גדר בין שכנים:

תותר הקמת גדר או קיר תומך, ללא היתר בניה, בהתקיים התנאים הבאים: 

גדר בין שכנים: היתר בניה1. גובה הגדר הוא לא יותר מ- 1.5 מטר מהקרקע, משני צידיה;  גובה קיר תומך לא יותר מ- 1 מטר; 
2. הקיר או הגדר לא יוקמו בגבול המגרש הפונה לרחוב, או בגבול המגרש הפונה לשטח ציבורי פתוח; 
3. אם בעקבות הקמת הגדר או הקיר נוצר הפרש בגבהים של 60 ס"מ או יותר -  יש להתקין מעקה העומד בתקן ישראלי 1142: מעקים ומסעדים. 
4. יש להקפיד כי הקיר או הגדר לא יפגעו בתשתיות קיימות או בניקוז הקרקע הקיים גם בעת הקמתם וגם עם השלמת העבודה; 
5. אם הקמתם של הקיר או הגדר הוא בתחום הסביבה החופית, יש לדאוג לרציפות המעבר החופשי לציבור. 
6. אם הגדר שתוקם עשויה מפלדה, עליה לעמוד בהוראות תקן ישראלי 4273: גדרות פלדה.

הקמת גדר/ קיר תומך בין שכנים:

1. יש לבקש ממודד מיקום מדוייק למיקום, משום שהרבה פעמים נוצרות טעויות ופלישות לשטח שכנים, שגוררות תביעות.

2. האחריות להקמת קיר תומך בין מגרשים בעלי מפלסי קרקע שונים היא של שני השכנים במשותף- גם מבחינת העלויות (ע"פ פסיקה תקדימית). האחריות שווה גם לגבי התחזוקה השוטפת שלו.

 

מבנה זמני: מכולה, אוהל- פטור מהיתר בניה

א. הצבה או הקמה של מבנה זמני כגון: מכולה, אוהל או סככה, לתקופה של עד 120 ימים סה"כ בתוך 12 חודשים רצופים, או לתקופה שנקבעה בהנחיות מרחביות (אם נקבעה, ניתן לעיין בהנחיות המרחביות בוועדה המקומית בשעות קבלת קהל) -הקצרה מביניהן .

בתום תקופה זו יש לפנות ולהחזיר את מצב הקרקע לקדמותו. 

יש לקיים את כל התנאים הבאים: 

1. המבנה הזמני מוצב על הקרקע והוא אינו משמש למגורים או לצרכי ציבור; 
2. שטחו של המבנה הזמני הוא לא יותר מ- 50 מטרים רבועים; 
3. גובה מבנה זמני מסוג אוהל או סככה לא יהיה יותר מ- 3 מטרים, המיפתח בין העמודים לא יותר מ- 5 מטרים ומשקל הקירוי לא יותר מ- 3.5 ק"ג למטר מרובע. 

ב. אם המבנה הזמני מוצב לתקופה של יותר מעשרה ימים רצופים – יש להודיע על כך לרשות הרישוי בתוך 14 ימים ממועד הצבתו; בהודעה יש לציין את תאריך הצבתו של המבנה ואת התאריך הצפוי לפינויו וכן התחייבות כי המבנה יפונה עד למועד זה. לחץ לפתיחת דווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר.

התקנת שער חניה

התקנת שער חניה תתאפשר ללא היתר בניה, וללא חובת דיווח לוועדה המקומית, בהתקיים התנאים הבאים: 
שער חשמלי לחניה- היתר בניה1. השער לא יבלוט מתחום המגרש, גם לא במהלך פתיחתו, או כשהוא פתוח. 
2. השער יותקן לרוחב פתח הכניסה להולכי הרגל או הרכב; 
3. אם הקמת השער היא בתחום הסביבה החופית, יש לדאוג לרציפות המעבר החופשי לציבור. 
4. אם השער הוא חשמלי, יש להתקינו בידי חשמלאי מוסמך מטעם האגף להכשרה ולפיתוח כח-אדם במשרד הכלכלה, ועליהם לעמוד בהוראות תקן ישראלי 900 חלק 21.03.

קירוי חניה/ סככת צל

קירוי חניה/ סככת צל:

החוק קובע כי על מנת לזכות בפטור, הקירוי יבוצע מ"אריג" שיגן מהשפעות מזג האוויר. לצורך העניין, אין מניעה שהאריג ימנע חדירת גשם בנוסף לחדירת שמש ובתנאי שמשקל האריג יהיה לא יותר מ- 3.5 ק"ג למטר מרובע (לצורך העניין- ברזנט), וכן:
1. גובה סככת הצל הוא לא יותר מ- 3 מטרים.
2. המפתח בין העמודים לא יותר מ- 5 מטרים.

 

התקנת פאנלים סולאריים

תתאפשר התקנת מערכת לייצור חשמל הממירה אנרגיה סולארית לאנרגיה חשמלית (פאנלים סולאריים/ מתקן פוטו-וולטאי), בהתקיים התנאים הבאים: 
פאנל סולארי היתר בניהא. התקנתו תבוצע לפי תקן ישראלי 62548 – דרישות תכן עבור מערכת פוטו-וולטאית; 
ב. הספק המתקן הוא לא יותר מ- 50 קילו ואט למבנה; 
ג. יש להתקין את המתקן רק על גג מבנה שהוקם כדין. אם הגג משופע, יש להניחו על הגג, בצמוד אליו ככל האפשר ועם כיוון השיפוע שלו; אם הגג שטוח, לא יבלוט המתקן ממעקה הגג; 
ד. יש להשאיר על גג המבנה די מקום להתקנת כל המתקנים האחרים הנחוצים על גג המבנה, כולל דוד שמש וקולטים לאספקת מים חמים. 
ה. יש להודיע לרשות הרישוי על הקמת מתקן פוטו-וולטאי בתוך 45 יום ממועד ביצוע העבודה. יש לצרף אל ההודעה 2 אישורים: 
• אישור בכתב של מהנדס חשמל מוסמך מטעם האגף להכשרה ולפיתוח כח-אדם במשרד הכלכלה כי מולאו כל התנאים להתקנת המיתקן הפוטו-וולטאי. 
• אישור מהנדס קונסטרוקציה כי הגג יכול לשאת את המתקן וכי המתקן יציב. הודעה זהה נוספת תימסר גם לכיבוי אש.

להלן טופס הודעה לוועדה על התקנת פאנל סולארי

 

פטור מהיתר בניה על אלמנטים נוספים

ישנם אלמנטים נוספים הפטורים מהיתר בניה:
 א. החלפת פריט בבניין שניתן להחליפו בפריט אחר ובתנאי שיהיה זהה בגודלו ובאותו מיקום. לדוגמא: רעפים, חלונות, צנרת מים, כבלי חשמל, כבלי תקשורת וכן החלפת חיפוי אבן על הקירות החיצוניים של הבניין שהוא "מבנה פשוט" (בעל מפתח של עד 6 מ', ועד 4 קומות). 
ב. ישנן ועדות מקומיות שקבעו בהיתר או בהנחיות המרחביות, תנאים מיוחדים לגבי הפריטים הללו כגון: גוון, חומר, מרקם או תנוחה מסויימים, או כל תנאי אחר הקשור להחלפת פריטים בבניין. אם נקבעו תנאים כגון אלו, יש להתאים את הפריט המוחלף לתנאי ההיתר או להנחיות המרחביות - העדכני מבין השניים.אולם יש לעקוב אחר הוראות החוק המדוייקות.

ג. שיפור נגישות לבניין ובתוכו:  ביצוע דרך גישה או כבש המיועדים לגשר על הפרש גובה שאינו עולה על 1.2 מטרים פטורים מהיתר.

פרטים על כל האלמנטים הפטורים הכלולים ב"רפורמת הפרגולות" ניתן לקבל בקישור הבא: שער המידע לרישוי ובניה.

הליך רישוי מקוצר- סגירת מרפסת, ממ''ד ועוד

הליך הרישוי המקוצר ייחודי למספר אלמנטים בנויים והנו הליך שבו מוגשת בקשה אשר נידונה בהליך מקוצר. את הבקשה יש להגיש דרך המוערכת המקוונת החדשה, אשר הגישה אליה שמורה לאדריכלים ולמתכננים בלבד, ועל כן לא ניתן יותר לבצע את ההגשה לבד, כמו בעבר.

במהלך התהליך ייתכן כי הועדה המקומית תבקש להוסיף אישורים, נניח- אישור מהנדס קונסטרוקציה על חוזק התוספת, או אישור שכנים ושותפים למגרש. 

הליך זה מתאים, ע"פ הרפורמה, עבור האלמנטים הבאים:

 • הקמת קיר תומך עד גובה 3 מ', או הקמת גדר שאינה עומדת בתנאי הפטור מרישוי.
 • הקמת גגון שאינו בולט יותר מ-4 מ' מהמבנה (ניתן לתמוך עם עמודים).
 • הקמת פרגולה/ מצללה שאינה עומדת בתנאי הפטור מרישוי.
 • הצבת מכפיל חניה
 • התקנת מערכות כמו מזגן, שלט, ארובה וכד'
 • החלפת חלק ממבנה- למשל גג רעפים
 • שינויים בחזיתות כולל פתחים, חלונות ודלתות
 • הוספת ממ"ד, או מגדל ממ"דים, כל עוד השטח של כל ממ"ד לא עולה על המינימום הנדרש (כיום 9 מ"ר נטו).
 • תוספת בניה בקומת קרקע בשטח שלא עולה על 25 מ"ר
 • תוספת בניה על גג, כל עוד היא עומדת בתנאי התב"ע
 • הוספת מרפסת זיזית שעומקה לא יותר מ 2.5 מ' ושטחה לא עולה על 14 מ"ר
 • סגירת מרפסת מקורה בחומרים קלים (שימו לב- עדיין נחשב כשטח עיקרי לכל דבר ועניין באחוזי הבניה)
 • הוספת מעלית בבניין פשוט
 • הוספת מחסן על קרקע, שאינו  עומד בתנאי הפטור מרישוי.
 • עבודות הנגשה לרבות מעלון

במסגרת ההליך המקוצר רשות הרישוי מחויבת לקבל החלטה בבקשה ולהחזיר תשובה למבקש תוך 25 יום. ראוי לציין, כי אם לא הוחזרה תשובה, רואים זאת מבחינה משפטית כהחלטה לאישור הבקשה‭.

זקוקים ליעוץ נוסף? קבלו אותו בפורום אדריכלות באתר זה.

ארז מירב
עורך "אדריכלות ובניה בישראל"
יועץ לנושאי אדריכלות, תכנון ובניה
בעל הסטודיו "אדריכלות אחרת"
 

קטגוריות: 

מודעת גוגל

.


אינדקס

חדש!
אינדקס הבניה בישראל עולה לאוויר בימים אלו בגרסת הרצה.
העסקים שירשמו לאינדקס בתקופת ההרצה, ימשיכו להתפרסם ללא עלות עם סיום הפיתוח.

 

כיצד אוסיף את העסק שלי לאינדקס העסקים?

1. ראשית, בצע הרשמה קצרה  ומהירה לאתר (או כניסה במידה ונרשמת בעבר).

2. לאחר מכן,  לחץ כאן ליצירת כרטיס עסק. 

3. לאחר שסיימת, ביכולתך לקדם את כרטיסך למקום בולט בדף הראשי. לפרטים נוספים לחץ כאן.

החסות לאתר באדיבות:

/