Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

תקן מעקה למרפסת – המדריך העדכני והמלא למעקה תקני

מבוא

אחת הבעיות הנפוצות בהן נתקלתי היא שהיזמים, בשלב בניית המעקה, אינם טורחים לקבל מפרט מלא מהאדריכל שלהם, מתקשרים עצמאית עם בעלי מקצוע שאינם מכירים את חוקי התכנון והבניה, ומקימים מעקות יפהפיים, אבל לא תקניים. התוצאה: כשלים בטיחותיים חמורים ואי עמידה בתנאים לטופס 4. רבות הן השאלות בדבר תכנון נכון של מעקה, בין אם הוא במדרגות, במרפסת או בגג, אז איך מתכננים נכון?

מהו מעקה תקני?

מעקה למרפסת תקן

1. תכנון המעקה: הדרישה הבסיסית בתקן הישראלי (ת"י 1142) היא שהמעקה יתוכנן על-ידי אדריכל, מהנדס או הנדסאי המוסמכים לכך על פי חוק. לפיכך, בקשו מהאדריכל שלכם לתכנן פרט תקני, בקשו מהמפקח שלכם לפקח על העבודה, ובקשו מהקונסטרוקטור לקבוע את חוזק החומרים וצורת העיגון.

2. גובהו של המעקה: לפי תקן ישראלי (ת"י 1142), גובה מעקה צריך להיות לפחות 105 ס"מ, למעט לאורך מהלך המדרגות ( החלק המשופע), שם גובהו צריך להיות לפחות 90 ס"מ . הגובה נמדד מהמקום שיכול לשמש מדרך רגל.

3. מבנה המעקה: המרווח בין רכיבי המעקה לבין עצמם ובינם לבין הקירות שאליהם הם מחוברים צריך להיות כזה שלא ניתן להעביר כדור קשיח בקוטר 10 ס"מ דרכם.

4. מניעת אפשרות טיפוס: נקודת התורפה העיקרית של הרבה מעקות בארץ: התקן קובע כי על מנת למנוע אפשרות של טיפוס- יהיו בו רק 2 אלמנטים אופקיים והמרווח בין האלמנט התחתון לזה העליון יהיה 90 ס"מ לפחות.

כלומר: אם עשיתם אלמנט אופקי 10 ס"מ מהרצפה, לא יהיה אלמנט נוסף עד גובה 100 ס"מ מהרצפה. כמו כן, אם ביצעתם אלמנט כזה, גובה המעקה ע"פ סעיף 2, ימדד החל מהאלמנט הזה.

[מקור התמונה: ויקיפדיה, Payton Chung]

מתי צריך להתקין מעקה? מעקה למרפסת תקן

תקנות התכנון והבניה קובעות כי יותקן מעקה בכל מרפסת בבנין ובכל פתח בקיר בבנין שקיימת סכנת נפילה ממנו, ומכל מקום בבנין שבו הפרשי הגובה בין שני מפלסים סמוכים הוא 0.60 מטר לפחות. כמו כן, יותקן מעקה בגג של בנין, שהגישה אליו היא באמצעות מדרגות.

ומחוץ לנכס, בחצר, ישנן דקויות אבל בגדול- בכל מקום שבו הפרשי הגובה בין שני מפלסים הוא 0.60 מטר לפחות.

מעקה זכוכית – מה אומר התקן?

סוג הזכוכית במעקה:

לאחרונה נפוצה התופעה של מעקות זכוכית. התקן מחייב שהזכוכית תהיה זכוכית בטיחות רבודה בלבד. מדובר בזכוכית שעוברת תהליך הדבקה של שתי שכבות, ובאמצע יש שכבת ביניים שעשויה מפלסטיק- שמדביק את שתי הזכוכיות. אם המעקה נשבר, שכבת הביניים מחזיקה את הרסיסים ומגבילה את מידת החור שנוצר במעקה הזכוכית.

שימו לב: במקרים שבהם לוח הזכוכית של המעקה תפוס רק בחלק התחתון שלו, או לא לכל אורכו, אז התקן מחייב ששתי שכבות הזכוכית יהיו גם "מחוסמות"- דבר שמעלה את הקשיחות של החומר.

עובי זכוכית המעקה:

תקן הישראלי 1099 קובע שעובי הזכוכית ישתנה בהתאם לעומסי רוח, עומסים מבניים ופרמטרים נוספים. זו אחת הסיבות מדוע יש צורך בתכנון של גורם מוסמך. בעבר נדרש היה שהזכוכית תהיה בעובי של 10 מ"מ לפחות אך הדבר השתנה, כך שהמתכן אחראי לבדוק ולקבוע ע"פ חישוביו.

מדריכים נוספים

דילוג לתוכן