Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

בניית ממ"ד על הגג

#33763
togu
משתתף

בניית ממ"ד על הגג

תודה על התשובות. נותרה עוד שאלה אחת שלא נענתה: 11. אם אני בוחר להרחיב רק על הגג (ויותר מהשטח המינימלי המחייב בניית ממ"ד בהנחה שיש מינימום כזה) ולא "הצידה" האם עדיין אהיה מחויב בבניית ממ"ד למרות שאין שום ממ"ד באף אחת מהקומות בשטח שמתחת לגג הנ"ל? האם (ואם כן כיצד) זה אפשרי מבחינה טכנית? ותרגיל מחשבתי שברצוני להעלות: 13. נניח, לצורך הדוגמא שברצוני להוסיף 23 מ"ר. היות שכל תוספת של יותר מ- 12 מ"ר דורשת יצירת ממ"ד, האם אני יכול לבקש תוספת של 11.5 מ"ר ולאחר קבלת ההיתר ומימושו לבקש היתר ל-11.5 מ"ר נוספים וכך להגיע לבניה של 23 מ"ר מבלי להיות חייב בבניית ממ"ד?


דילוג לתוכן