Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

בניית קבלן על גדר משותפת

#34366

בניית קבלן על גדר משותפת

שלום רב, בניין שכן עושה שיפוץ תמ"א. ישנה גדר הפרדה נמוכה מבטון שהייתה תמיד. עד היום כוסתה בגדר ארעית לזמן הבנייה. כעת ללא אישור הם בנו על חלק מהגדר בטון. מה ניתן לעשות? האם מול העייריה או מול גורמים אחרים?  חשוב לציין שאין להם היתר שכן בזמנו נשלח מכתב אלינו השכנים שאומר שכל בניה בגדר המשותפת דרושה אישור של השכנים. המון תודה, עומר 


דילוג לתוכן