Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

גדר בין שכנים

#41398

גדר בין שכנים

תודה לתשובתך המהירה באותו נושא שאלה נוספת. כאשר יש שני מגרשים האחד נמוך והשני גבוה בהפרש של 100 ס"מ. השכן במגרש הנמוך בונה ומוסיף עוד 50 ס"מ לגדר. גם במקרה הזה לא שיתף ולא התייעץ עם בעל המגרש הגבוה. איך צריך לחלק את העלויות בין השכנים? האם השכן במגרש הנמוך משלם את חלקו עד פני הקרקע העליונים ובעל המגרש הגבוה משלם את השאר או שעליהם להתחלק 50 בעלות הבנייה? מה עושים כאשר השכן לא שיתף את הצד השני בבדיקת הצעות המחיר ואין לו כל תיעוד לגבי העלויות?  


דילוג לתוכן