Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

הבהרה

#33255
-3959
משתתף

הבהרה

שלום ארז אחדד נקודה: מדובר על סט התכניות לביצוע  בקנ"מ 1:50 שהיא סימנה  את העגול שליד "תכנית למכרז" ולא "תכנית לביצוע" כמו שהבנתי שצריך להיות. היא טוענת שזה לא משנה. האם לפי דבריך,  היא חייבת עלפי חוק לקחת אחריות על עבודתה ולסמן לביצוע, אחרת הקבלן לוקח את האחריות שלה על כתפיו ?  


דילוג לתוכן