Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

היתר לבניה קלה

#40946
א בי
משתתף

היתר לבניה קלה

תודה רבה על ההתייחסות הקודמת. האם העובדה שהחריגה בוצעה בבניה קלה עלולה להוות שיקול שיקשה על קבלת ההיתר (היות וזה סוג בניה שפחות מועדף על העירייה, מכבי אש יכולים להערים קשיים וכו')?   או שככלל לא אמורים להערים קשיים לגבי בניה קלה כתוספת לדירה ישנה (להבדיל מבניית בית חדש מאפס)? האם בד"כ במצבים של חריגות מצומצמות של פחות מ-25 מ"ר, ולאור התקנות החדשות של אכיפה מנהלית בעבירות תכנון ובניה, העירייה דורשת תשלום קנס כתנאי לחריגה, ואם כן – כמה בערך? אם ידוע ספציפית לגבי המדיניות של רמת גן, אשמח לשמוע.


דילוג לתוכן