Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

המשך נושא : להגביה הגדר בין השכנים ולבנות אותה יותר גבוהה מחומר

#34375

המשך נושא : להגביה הגדר בין השכנים ולבנות אותה יותר גבוהה מחומר

שאלה נוספת , אם אין אפשרות לחייב שכנים לבנות  להגביה גדר  בין השכנים , יכולה  אני לבד  לבנות בצד שלי   פגרולה קרוב לגדר   מפוליגל  , לצורך הגנת כלבים ולהקטין רעש משניי צדדים? תודה


דילוג לתוכן