Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

התנגדות לתב"ע נקודתית

#37280
שלמי שלום
משתתף

התנגדות לתב"ע נקודתית

ערב טוב ארז שכן נתפס עם מבנה שנבנה ללא היתר ועם סטיה ניכרת מקו בניין , לכוון הדרך וגם לכוון שכן. ( לכוון הדרך 3 מטר במקום 5 מטר , לכוון השכן 2.7 מטר במקום 4 מטר. ) השכן חתם והסכים. אני סרבתי. איחרתי את המועד להתנגדות לפי המועד הקבוע בחוק. הבנתי שהוא חייב להגיש תב"ע נקודתית בכדי לקבל היתר ושם תפתח הזדמנות חדשה להתנגדת. כיצד ניתן לאתר תב"ע כזו לכשתוגש ? האם חייבים לידע אותי במקרה שמוגשת תב"ע כזו? ( או שהעדר התנגדות בשלב הראשוני מוציאה אותי בקבוצת בעלי העניין ). מדובר בבתים פרטיים על מגרשים גדולים ואני שכן גובל לחלקה.  


דילוג לתוכן