Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

עוד שאלה

#41731
א בי
משתתף

עוד שאלה

בהמשך לשאלות הנוספות הקודמות, שאלה נוספת ברשותך: האם העירייה תאשר רק מרפסת אחת (מדובר במרפסת הפונה לעורף הבניין), בעוד ששאר השכנים לא הוסיפו מרפסות? או שמרפסת כאמור מאושרת בד"כ רק אם גם הדירות בקומות מעל מוסיפות מרפסת? יש להדגיש שבאיזור המדובר יש לא מעט מקרים של הרחבות של חדר, שבהן חלק מהדירות עשו הרחבות וחלק לא. בבניין הספציפי הזה לא עשו הרחבות כלשהן, כך שאולי ניתן ללמוד מכך שניתן יהיה להוסיף את המרפסת גם אם לא כל הקומות יוסיפו מרפסת. מצד שני, אולי יהיה קשה לקבל את חתימות הבעלים בקומות העליונות, שעלולים לטעון שהוספת המרפסת עלולה למנוע מהם את הרחבת הדירות אם וכאשר ירצו בכך בהמשך (כאמור אף אחת מהדירות בבניין לא הרחיבה וספק רב אם ירחיבו בעתיד, אבל זו טענה אפשרית להתנגדות). בקיצור, אני מנסה להבין אם עצם העובדה שמדובר במרפסת בודדת עלולה ליצור בעיה בקבלת האישורים, גם אם אין בעיה כלשהי מבחינת קווי הבניין, זכויות הרחבה וכו'. תודה רבה


דילוג לתוכן