Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

עמידות בניין: רעידות אדמה

#33852
ארז מירב
מנהל בפורום

עמידות בניין: רעידות אדמה

שלום, למעשה, ניתן לעיין בתקנון של תמ"א 38, שהיא התכנית המאושרת לחיזוק בניינים כנגד רעידות אדמה בישראל, ע"י תוספת בנייה בקומת הקרקע: התוכנית חלה על מבנים קיימים אשר הוצא היתר לבנייתם לפני ה-1 בינואר 1980 למעט מבנים העומדים בתקן ישראלי (ת"י) 413. תקן ישראלי 413 אושר לראשונה בשנת 1975. עד למועד זה לא היה תקן מחייב לבניה עמידה בפני רעידות אדמה.  תמ"א 38 יוצאת מנקודת הנחה כי הוראות התקן, אשר יצא בשנת 75', לא יושמו מיד עם אישורו, לאור משכי הזמן הארוכים יחסית של תהליכי התכנון, הרישוי והבניה ועל כן התוכנית, תמ"א 38, חלה על מבנים קיימים שהיתר לבנייתם הוצא קודם ל-1 בינואר 1980. כמובן שהתוכנית אינה מונעת את חיזוקם של מבנים שניבנו מאוחר יותר כל זאת ללא קבלת תוספות בניה כמפורטים בתוכנית. התמ"א אינה חלה על מבנים שהתקן פטר אותם, לדוגמא: מבנים עד שתי קומות בשטח של עד 400 מ"ר. מבנים שאינם מאוישים רוב הזמן כגון מחסנים. מבנים שנקבעו להריסה על פי תוכנית או על פי צו סופי של בית משפט. בעיקרון, כל מבנה אשר נבנה מאז שנת 80' אמור להיות ע"פ ת"י 413, אולם ניתן לזמן מהנדס בניין ע"מ לבדוק האם בבניין שלכם אכן הוטמע התקן במלואו. במידה ולא, אני מאמין כי ניתן לקבל אישור חריג לביצוע החיזוקים , גם אם המבנה נבנה אחרי שנת 80'. רצוי להכין עותק מהחישובים הסטאטיים של המהנדס, וכן עותק מתכנית ההיתר [אני מניח שאין תכנית קונסטרוקציה- ניסיתם למצוא אותה אצל הקבלן הבונה?]- ולהביאם לעיון מהנדס בניין לשם בדיקת התאמה לת"י 413.ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com

דילוג לתוכן