Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ציטוט מהתשובה של העירייה

#34017
ostnc
משתתף

ציטוט מהתשובה של העירייה

"החלטות ועדת המשנה של הועדה המקומית בישיבה… לדחיית הבקשה מאחר ולא ניתן כיום להתיר שמוש בהקלה בגין התקנת מעלית בבנין לצורך חשובי שטח הבניה וזאת לאור החלטות ועדת ערר מחוזית."


דילוג לתוכן