Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

שאלה נוספת

#35453
מואיז דגן
משתתף

שאלה נוספת

תודה על המענה המהיר. אתה יכול להתעלם מהעמדת הריהוט והפן הפונקציונלי של של התוכנית. כמה תובנות מאז כתיבת הפוסט: בהיתר הבניה – בתוכנית הממ"ד של הדירה מופיע אכן כי קיר המגן הוא עד ארון החשמל באורך של כ130 ס"מ מקריאה בתקנות פקע"ר וכן מפגישה עם מהנדס מחוז בפקע"ר עולה כי אין צורך בקיר מגן כלל בדירה זו שכן קיר החוץ הניצב לדלת הממ"ד (ויטרינות המרפסת) מרוחק יותר מ7 מ' מדלת הממ"ד. אעפ"י ברצוננו לקצרו לכ45 ס"מ (אורך זה עדיין לא מאפשר כל זווית פגיעה מכיוון המרפסת למרות האמור לעיל הקבלן אינו מאפשר שינוי זה בתואנה שמדובר בשינוי בממ"ד וכן שינוי המצריך הגשת היתר מחדש. מה ניתן לעשות על מנת לקבל את האישורים הנדרשים ולהשקיט את דאגתו של הקבלן?   תודה!


דילוג לתוכן