Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

שאלת הבהרה

#35462
michal
משתתף

שאלת הבהרה

ארז שלום, תודה רבה על תשובתך המהירה. אם אפשר עוד שאלת הבהרה האם תשובתך מתיחסת לשבירת הקיר בלי להקימו מחדש במרחק גדול יותר וההגנה תהייה מספיקה רק מכוון הקיר שממול דלת ההדף? והאם ניתן אכן לשבור את הקיר הדף ולהקימו במרחק של 50 ס"מ לכיוון דלת הכניסה ולשבור את הקיר ממול דלת ההדף? תודה רבה,


דילוג לתוכן