Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

שורת עצים המסתירה את קולטי השמש ומהווה קיר בגובה העולה על 8 מטר

#33538
צפי דיין
משתתף

שורת עצים המסתירה את קולטי השמש ומהווה קיר בגובה העולה על 8 מטר

שלום, ביננו ובין השכנים ישנה גדר בטון. לאורכה, ממש בצמוד לה, השכנים שתלו עצים (בצד השכן)  שגבהו עם השנים מעל גובה הגגות. מאחר והגדר דרומית לבית והמרחק רק 3 מטר, הצמרות מצילות על כל הבית ומונעות שמש מהקולטים וכמובן חוסמות את הנוף. העצים צפופים כל כך שהם מהווים מעין קיר גבוה, המשכי לגדר לכל אורכה. זו אינה גדר חיה (שיחים), אלה קבוצת עצים שמתחרים על אור השמש וממשיכים לגבוה. האם חובת השכן לגזום את העצים החורגים למגרש שלנו? האם אנחנו יכולים לדרוש את הגבלת גובה העצים? את הקולטים הצבנו על פי דרישה והיתר של וועדת הבניה. תודה


zafid

דילוג לתוכן