Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

שטח מדרגות בבניין

#33802
ארז מירב
מנהל בפורום

שטח מדרגות בבניין

אכן, בבניין בן יותר מדייר אחד כל שטח המדרגות בכל הקומות ייחשב כשטח שירות. הפרקטיקה היא לחלק אותן באופן שווה בין הדיירים, משום שההיתר משמש גם בסיס לחישוב הארנונה. לפי התקנות: (ד) בכפוף לאמור בתקנת משנה (ו), ייראו השטחים שנועדו בתכנית רק למתן שירותים נלווים למטרה מן המטרות העיקריות האמורות בתקנת משנה (ב), כשטחי שירות אם הם נמנים עם אחד מאלה:  (5) מבואות וחדרי מדרגות: מבואות משותפים, חדרי מדרגות משותפים; 


ארז מירב -meirav.com" target="_blank">יועץ מומחה לנושאי תכנון ורישוי        


ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com

דילוג לתוכן