Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

תודה -ועוד שאלה ברשותך….

#40903

תודה -ועוד שאלה ברשותך….

תודה, כפי שחשבתי… האם במידה ולא אענה לבקשתו לתשלום הדברים יתפוצצו, האם הוא יכול להחזיק את קובץ העבודה אצלו ולא להעביר לגורם אחר?  (האוטוקד)  כי מבחינת אבני דרך לתשלום, שילמנו על הגשת התכניות להיתר ויותר מכך…. מפני שאם אני פונה לאדריכל אחר עליו לקבל קובץ זה ולא הוא יצטרך לשרטט הכל מחדש לשינויים וזה עלויות מטורפות ומיותרות בשלב זה .      


דילוג לתוכן