Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

תודה על העזרה.

#41850
מאור ר
משתתף

תודה על העזרה.

תודה על העזרה. כתבת: "לא ניתן להגיש אם נוצלו אחוזי הבניה של השטחים העיקריים, וזה המצב בד"כ במבנים חדשים. תבדקו בועדה המקומית אם נשארו אחוזים.  " בתחילה שפניתי ככה אמרו לי, שבדקתי את המידע שהופיע בקובץ "הנחיות מרחביות" באתר שלהם הופיע מידע סותר כאשר מדובר במרפסת מקורה (מידע שלא מסרתי קודם לכן) וכתבו שם באופן שלא משתמע לשתי פנים שזה שטח העיקרי שמותר לבניה (ולאחר מכן מביאים פירוט איך מותר לסגור את המרפסת). שאמרתי להם את זה, אמרו לי טוב אז ייתכן וזה אפשרי אבל יצריך אישור והגשה ע"י איש מקצוע.   מתשובך ניתן להבין שאין מה לטרוח ולבקש?     שוב תודה


דילוג לתוכן