Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

תודה על התגובה המהירה

#33609

תודה על התגובה המהירה

תודה על התגובה המהירה מהו הסכם הצמדות? זהו מבנה משותף של 4 דיירים ידוע לי כי הגינה לא שייכת לה בטאבו.כל שינוי שהיא רוצה לעשות עליה לקבל אישור של 75 אחוז מהדיירים.את הגדר היא בנתה ללא אישור של אף דייר. היא טוענת שיש לה אישור בנייה אך בעירייה לא צויין דבר בנושא. פניתי לעירייה אך נאמר לי כי הטיפול יכול לקחת חודשים. האם כך הדבר?


דילוג לתוכן