Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

תודה ! 

#41177

תודה ! 

תודה !  1. והאם אני מבינה נכון , שהפטור להיתר לא מחייב שזאת תהיה בניה קלה , וזה יכול להיות מ אבן – בטון.  2. שאלה נוספת- החצר השנייה שייכת לאותה חלקה . אלו שני בניינים בבית משותף , כאשר את החצרות חילקו בטאבו מההתחלה לחצרות נפרדות בטאבו, ו קיימת גדר רשת מימים ימימה.  האם גם אז אין צורך בהצבעה בין כל הדיירים בשני הבניינים ? כלומר האם גם אז אין צורך לקבל הסכמה שלה?  תודה  


דילוג לתוכן