Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

תודה. 

#41785
גבי נגלר
משתתף

תודה. 

תודה.  הפנתי הערב את השאלה למחלקה המישפטית של מנהל התכנון, טרם קיבלתי תשובה וכשאקבל אפרסם אותה כאן לטובת הכלל, כי זה סוגיה מעניינת לעניין הפחתת כמות חניות. באם זה נכון שמשפטית זאת אכן הקלה, ( גם אם ניתן להם כלי של "כופר" ) הרי שלכך יש הליך סדור, המחייב אותם ורשות רישוי ( המורכבת מ 2 אנשים ),  אינה מוסמכת לדון בבקשה שיש בה הקלות.אלא רק בבקשות שהנן "by the book " אבל נראה מה שגידו אנשי המחלקה המשפטית של מנהל התכנון.


דילוג לתוכן