Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

תכנית שינויים

#41011
גילי ג
משתתף

תכנית שינויים

הי ארז תודה על התשובה. באמת מוזר שבית קיבל טופס 4 בלי שתכנית השינויים נחתמה על ידי הועדה (אולי ככה היה בשנות ה 80)? בכל אופן בדקתי את החלטת הועדה לגבי תכנית השינויים והם כתבו ככה "הבקשה כבר אושרה בישיבה שבה ניתן ההיתר תוך שמירה על אחוזי הבניה המאושרים. החלטה לאשר את התכנית. היות והבית קיים להביא מפה מצבית וחתימת המועצה". אכן הגרמושקה של תכנית השינויים נחתמה על ידי מהנדס המועצה המקומית בלבד. בטופס שהוציאה הועדה אחרי ההחלטה נרשם "אגרה מינימלית באין טיפול בתיק" האם לאור זה אולי הועדה לא היתה צריכה לחתום על תכנית השינויים וזה ניתן במסגרת ההיתר הראשוני, וחתימת מהנדס המועצה היה מספיק? מה דעתך? והאם זה שניתן טופס 4 והצהרת פקח הועדה שהדירה תואמת להיתר, כמוה כמו חתימה על התכנית ואישרורה? תודה רבה על העזרה


דילוג לתוכן