Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

תקופת בדק

#37038
ארז מירב
מנהל בפורום

תקופת בדק

שלום, לא ידוע לי על חוק הקובע כי הקבלן צריך להגיע ולבדוק. על פי חוק המכר (דירות), כל ליקוי בדירה המהווה אי-התאמה לתקנות התכנון והבנייה והתקנים הישראליים הרשמיים חייב להיות מתוקן ע"י הקבלן. כאשר מדובר בליקויים  שהקבלן מסרב לתקן, ניתן להגיש נגדו תביעה נזיקית.  להלן הסבר על "תקופת הבדק", ועל "תקופת האחריות". תקופת בדק- תקופה הקבועה בתוספת,שתחילתה בעת העמדת הדירה לרשות הקונה. להלן: (1) צנרת כולל מערכת הסקה ומרזבים – שנתיים; (2) חדירת רטיבות בגג, בקירות ובמקלט – שלוש שנים; (3) מכונות, מנועים ודודים – שלוש שנים; (4) קילוף חיפויים בחדרי מדרגות – שלוש שנים; (5) שקיעת מרצפות בקומת קרקע – שלוש שנים; (6) שקיעת מרצפות בחניות, במדרכות, בשבילים בשטח הבנין – שלוש שנים; (7) סדקים עוברים בקירות ובתקרות – חמש שנים; (8) קילופים ניכרים בחיפויים חיצוניים – שבע שנים; (9) כל אי-התאמה אחרת, שאינה אי-התאמה יסודית – שנה אחת. (כדאי להתייעץ עם עו"ד, שכן נראה לי שכתמים בריצוף נכנסים לסעיף (9).) תקופת האחריות- תקופה של 3 שנים שתחילתה בתום תקופת הבדק של כל סעיף. אם התגלו ליקויים בדירה בתוך תקופת הבדק ,חייב הקבלן לתקנם או לפצות בגינם, אלא אם הוכיח שמקורם בשל מעשה או מחדל של הקונה בדירה. אם התגלו ליקויים בתוך תקופת האחריות, חייב הקבלן לתקנם אם הוכיח הקונה שמקורם הוא בתכנון, בעבודה ובחומרים.


ארז מירב -meirav.com" target="_blank">יועץ מומחה לנושאי תכנון ורישוי        


ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com

דילוג לתוכן