Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

תשלום שכירות תשומות בניה

#40812

תשלום שכירות תשומות בניה

כפי שציינתי היזם מפר את החוזה ואינו מוכן לשלם שכירות מידי חודש בגין העיכוב במסירת הדירה. מאחר ואני חייבת לו את התשלום האחרון אמר שנתכזז בסוף על ההפרש. כרגע אין אני רואה צפי לקבלת הדירה ןהאיחור במסירה לנו הינו חצי שנה. דיירים נוספים שרכשו בתחילת הפרויקט ישנו עיקוב של שנה וחצי. מנסיונך האם כדאי לתבוע את תשלום דמי השכירות בבית משפט או להמתין להתחשבנות הסופית ולקזז מיתרת הסכום שכרגע קיימת? האם ממד תשומות הבניה מחושב עד העברת התשלום האחרון וקבלת מפתח? האם עיכוב במסירת הדירה עקב ליקויים בקבלת טופס 4 מפסיקה את החיוב בגין תשומות בניה שכן לא מתבצעת בניה?


דילוג לתוכן