Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: אחוזי בניה של ממד

#36811
ארז מירב
מנהל בפורום

Re: אחוזי בניה של ממד

שלום, ע"פ תקנות תכנון ובניה, חישוב שטחים: 10.מרחבים מוגנים (ממ"ד)  השטח המזערי של מרחב מוגן דירתי (גם אם שימושו למגורים) וכן השטח שמתחת לקירות של מרחב דירתי מוגן, גם אם הקיף שטח העולה על השטח המזערי הנדרש לפי התקנות – לא ייכלל במניין זכויות הבנייה (הערת העורך: שטח מזערי הנו 9 מ"ר נטו, משמעותו כ- 12 מ"ר ברוטו לצורך הורדת שטחים). בדרך כלל, אם מניין שטחי השירות קטן מהצרכים, החישוב ייעשה ע"ח שטחים עיקריים. במקרה הספציפי הזה יש להתייעץ עם הוועדה המקומית. קבע פגישה בשעות קבלת קהל ובקש חוות דעת של היועץ המשפטי שלהם. בקש לבצע זאת דרך הליך של הקלה.


ארז מירב -meirav.com" target="_blank">יועץ מומחה לנושאי תכנון ורישוי        


ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com

דילוג לתוכן