Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: היטל השבחה בגירושין

#33213

Re: היטל השבחה בגירושין

ישראל שלום למעשה אין קשר בין חוק מיסוי מקרקעין לבין התוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה, העוסקת בהיטל ההשבחה. למיטב הבנתי המפתח הוא נוסח הסכם הגירושין. במידה שישנה חלוקת רכוש ללא העברה כספית, אין מקום לדרישת הוועדה לתשלום ההיטל. לעומת זאת, אם מנוסח ההסכם ניתן להסיק שהיתה תמורה כספית יש מקום לדרישת הוועדה. פרט לכך, חשוב לזכור שניתן להגיש "שומה אחרת"  לשומת שמאי הוועדה. אשמח לעמוד לרשותך: ytsafrir@013.net


בברכה, יעקב צפריר, עו"ד ושמאי מקרקעין      

דילוג לתוכן