Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: הסדרת חריגות בנייה

#33924
adror
משתתף

Re: הסדרת חריגות בנייה

תודה על תשובתך. כמה שאלות נוספות: האם התב"ע נקודתית מבטלת את הזכויות הקיימות ע"פ התב"ע הקיימת (במקרה זה – תוספת יחידות דיור)?  איזו שינויים סביר לקבל בתב"ע נקודתית? האם בקרקע מנהל צריך את אישור המנהל לתב"ע הנקודתית? אם כן מה הסיכוי שהמנהל יאשר זאת?


דילוג לתוכן