Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: התנגדות להקמת מעלית

#34518

Re: התנגדות להקמת מעלית

יש לשקול את התועלת מול הסתדרת המסדרון  בהתקנת המעלית ערך דירתך וכמובן הרכוש עולה בהרבה מונים על ההשקעה כרגע בהתקנה  יש שינוי בחיים עם התקנת המעלית בבנין  מעלית קטנה לא בהכרח טובה  {סלים עגלות וכ"ו }נכון שמקסימום מעלית עדיף  השיפוע המפריע עם הזמן תתרגל אליו אך לעלות במעלית לא תוותר תאמין לי


דילוג לתוכן