Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: טיפול בחריגה בקו בניין

#34694
שמואל בר
משתתף

Re: טיפול בחריגה בקו בניין

תודה על עזרתך. הבנין לא פולש לחלקתנו אלא חורג מקו הבנין (מקרה מס 2 ). קו הבנין בתב"ע הוא  4.0 מ'. כנראה לאחר הקלות הותר להם לבנות בקו בנין 3.27  מ'. בסופו של דבר המרחק מהבנין לגבול 2.38  מ'. האם יש סיכוי שהועדה המחוזית תאשר את התב"ע הנקודתית בקו בנין כזה ? אם אפנה לועדה המקומית האם היא מחוייבת לפעול ? אם לא להרוס ממש, אז לפחות להוציא צו הריסה, ולרשום אותו בלשכת רשום המקרקעין ו/או להטיל קנסות.  האם הועדה המקומית רשאית להתיר בניה נוספת במצב הזה לפני תיקון התב"ע ?


דילוג לתוכן