Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: כניסה חיצונית למרתף

#33892
neti_hen
משתתף

Re: כניסה חיצונית למרתף

שלום, קיימות בתוכנית שהוגשה מדרגות פנימיות בחלל בין המרתף לקומת הקרקע! אני יודעת שהצדק עימי ולכן אני כל כך מתרעמת על חוסר הרגישות מצד המהנדסת ועל העיכוב הלא מוצדק. היא מתבצרת בעמדה שלה ומפנה אותי לועדת ערר מחוזית, למרות שיודעת שעברו הרבה יותר מ- 30 יום מהחלטת הועדה ואני כבר לא יכולה להגיש ערר (מה גם שלפי ההחלטה המפורסמת אין לי סיבה להגיש ערר, כיוון שלא מופיעה אף התנגדות לגבי המרתף). כל הענין נשגב מבינתי!


דילוג לתוכן