Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: מרחב מוגן מוסדי

#34179
-3796
משתתף

Re: מרחב מוגן מוסדי

ארז שלום. כפי שכבר ודאי הבנת מהמכתב הבא ששלחתי, אני היא "השכן המתנגד". הבנין המדובר מוגדר כמיועד למגורים (לא בנין ציבורי) ומשמש כבית אבות מזה זמן רב ועתה מבקש להגדיל עצמו באופן ניכר.   אודה לך אם תוכל להפנות אותי למקור מידע ממנו ניתן ללמוד כיצד ניתן לקבוע מה הוא אותו גודל מינימלי הנדרש ע"י הג"א או הרשות המוסמכת.    לא הוגשה בקשה להקלה והטיעון הוא כי השטח המבוקש לבניה אינו עובר את המטרים המותרים לבניה באיזור זה. ואולם חישוב המטרים המותרים בין השאר מבוסס על כך כי 62 מטרים המשמשים כמ"ד נספרים כשטחי שירות. לדעתי הלא מיקצועית, מאחר ובמקום יש מטבח אחד מדובר ביחידת מגורים אחת ללא קשר בכמות המתגוררים במקום ולכן גודל הממד יהיה כמאושר לכל אחת משאר יחידות הדיור באיזור  


דילוג לתוכן