Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: סגירת מיסתור כביסה

#34960
galitag
משתתף

Re: סגירת מיסתור כביסה

את הפיקוח בכלל עלינו להזמין לצורך אישור הבנייה על הגג. מסתור הכביסה אינו קשור להליך בנייה זה הוא בכלל בקומה תחתונה. האם הפיקוח יכול לקשור בין הדברים? אז מה בעצם צריך לעשות כעת מול העירייה? האם אין התיישנות?


דילוג לתוכן