Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: סטייה ניכרת- גובה כניסה קובעת

#34738
3-4
משתתף

Re: סטייה ניכרת- גובה כניסה קובעת

אני מאוד מודה על התשובה,  אנחנו, גם לאחר הסטייה בגובה 0.00 עדיין לא חורגים לפי המותר בתב"ע, האם גם אז צריכים לדווח על כך מיידית? האם גם אז צריך להגיש בקשה לשינוי גובה 0.00 או שניתן להמתין לסיום הבנייה ואז להגיש בקשה לשינוי היתר על כל השינויים והסטיות שעלולות להתברר בהמשך הבנייה?


דילוג לתוכן