Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: קווי בניין- שינוי תב"ע

#35228
yuvalbe
משתתף

Re: קווי בניין- שינוי תב"ע

בוקר טוב, מדובר במגרש 535 כאשר ברוזטה מופיע כביש 14, רוחב הכביש 12 מ' וקווי הבניין בשני צידי הכביש הם 4 מ'. סליחה שאני חוזר שוב על דבריי – הבעייה היא לא קווי הבניין בחזית הקדמית אלה הקויים האחרים בין מגרש למגרש ששם נספח 2 מדבר על 7 מ' בשתי חזיתות הגובלות עם מגרשים אחרים. תודה, יובל


דילוג לתוכן