Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: קיר גדר גבוה בגבול בין חלקות

#37643
ארז מירב
מנהל בפורום

Re: קיר גדר גבוה בגבול בין חלקות

שלום, 1. האם ההסכמה שלנו כבסיס למתן היתר בניה תופסת כאשר התוכניות שונו בפרטים מהותיים עבורנו? הסכמתכם תופסת אך ורק לגבי התכנית שחתמתם עליה, כולל פיתוח השטח. האם רשאית העירייה להוציא היתר בניה לפי תכניות אלה, מבלי לקבל התייחסותנו לתוכניות החדשות? לא. היא אינה רשאית. 2. האם יכולים לכפות עלינו בניית קיר גדר גבוה, כאשר הצורך בכך לא נובע ממצב פני הקרקע הטבעיים, אלא הוא תולדה של תכנון, אותו ניתן לעשות גם במתכונות שלא יצריכו מילוי אדמה בגובה רב בגבול החלקה – כגון הימנעות מבנייה היוצרת הפרש גבהים רב כלפי פני הקרקע הטבעיים בגבול החלקה, ו/א יצירת שיפועים מתאימים בקרקע במקום מילוי אדמה לגובה רב עד קו הגבול? אני מבין שמדובר בקיר תומך אדמה ולא סתם בקיר הפרדה.  במקרים בהם מישהו רוצה לשנות באופן מהותי את פני הקרקע הטבעיים, וכתוצאה מכך לבנות קירות תמך גבוהים,  ושכן מתנגד לכך, העניין מועבר לבוררות בדיון בוועדה. את החלטות הוועדה ניתן לתקוף בוועדת ערר, ואם לא מצליח, לפנות לבית משפט מחוזי. על פניו, נראה שההליך כאן לא היה תקין. יש לפנות ליועץ המשפטי של הוועדה המקומית, עם העתק ליועץ המשפטי של העירייה ומבקר העיריה, ולבקש רשמית את ביטול ההיתר בדחיפות, לפני קביעת עובדות בשטח. אם התשובה היא שלילת, יש לפנות לעו"ד המתמחה בדיני מקרקעין, ונסות להוציא צו מניעה. אם ההליך יתבצע בכל זאת, יש לתבוע את השכן על הטעיה, ואת הוועדה על ביצוע הליך מנהלי לא תקין.


ארז מירב -meirav.com" target="_blank">יועץ מומחה לנושאי תכנון ורישוי        


ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com

דילוג לתוכן