Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: שאלה בנוגע לפיצול היתר בניה לאחר שנתקבל

#35311

Re: שאלה בנוגע לפיצול היתר בניה לאחר שנתקבל

שלום, ניתן להגיש בקשה להיתר לחלק המבנה שבנייתו הסתיימה. לסמן את השטח הנותר – "לא נכלל בהיתר המבוקש" ולקבל היתר חדש רק לשטח המבוקש. יש לשים לב שצריכות להתקיים כל הדרישות גם לגבי השטח המבוקש בנפרד – דהיינו מתן פתרונות לשטחי ממ"ד,  דרישות חניה, וכיו"ב. וכמובן, לדאוג לכך שהשטח שאינו מבוקש לא יהווה בעיה בטיחותית. בהצלחה


בברכה, יעקב צפריר, עו"ד ושמאי מקרקעין      

דילוג לתוכן