Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 • This topic is empty.
מוצגות 5 תגובות – 1 עד 5 (מתוך 5 סה״כ)
 • מאת
  תגובות
 • #31455
  פנצק
  משתתף

  מבקש לדעת מהי הדרישה הקובעת במידה וקיימת הנדרש בין התב"ע (כמות חניות רבה יותר) לבין חוק התכנון והבניה (דרישה מינימאלית) בתכנון חניות בבנין מגורים רב קומות?
   

  #39093
  ארז מירב
  מנהל בפורום

  כמות חניות בבניין מגורים

  שלום, במקרה שבו כמות החניות המצויינת בתב"ע מחמירה יותר- התב"ע קובעת. בתב"ע אסור לציין כמות מקלה. אם זאת, יאם הכמות שמצויינת בתבע איננה עומדת במבחן הסבירות, ייתכן שניתן לתקוף זאת משפטית.


  ארז מירב -meirav.com" target="_blank">יועץ מומחה לנושאי תכנון ורישוי        


  ארז מירב
  יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
  הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
  erezmeirav1@gmail.com
  erez-meirav.com

  #39092
  פנצק
  משתתף

  תודה!

  תודה על התשובה ! לבניין בן 28 קומות , התב"ע דורשת 2 חניות לדירה מכל 120 מ"ר ו-1.3 חניות לדירה מתחת ל-120 מ"ר  ולמקרים חניה לכל 4 דירות. בחוק התכנון הדרישה היא היא 1.3 לדירה מעל 120 ו-1 לדירה בשטח פחות מ-120. הקבלן קיבל הקלה לתוספת של 4 קומות לבנין שהיה מיועד ל-24 קומות. כמו כן במקום 2 קומות מרתף חניה מבוצעת חניה בקומה בודדת עם מכפילי חניה ובקומת הכניסה. לפי הבקשה להיתר של הקבלן , אין הערות לגבי החניות . כמות החניות שהוגשה היא לפי החוק ולא לפי התב"ע . איזו סיבה יכולה להיות לאשר פחות חניות ממה שכתוב בתב"ע אם היא לא שונתה?


  #39091
  פנצק
  משתתף

  מכפילי חניה

  בהמשך לשאלה הקודמת , איך מחשבים את כמות מכפילי החניה ביחס לכמות החניות הכללי?


  #39090
  ארז מירב
  מנהל בפורום

  תקן מקומות חניה

  בתקנות התכנון- מקומות חניה כתוב: 1. .תקן למקומות חניה א. במרחב תכנון מקומי שאין בו תכנית מיתאר מקומית בדבר התקנת מקומות חניה, יחולו הוראות תקנות אלה והתקן למקומות החניה כמפורט בתוספת  כל עוד לא נקבעה תכנית מיתאר כאמור. ב. על אף האמור בתקנת משנה א', צמצום במקומות חניה במקום ציבורי קיים למספר נמוך מהתקן לצורך התקנת מקומות חניה נגישים לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח, לא תיחשב לסטייה מהוראות התקן החל במקום החניה החמישי; לעניין זה, "מקום ציבורי קיים" – כהגדרתו בסעיף 38ז לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ובכלל זה מקומות ציבוריים קיימים שהם מוסדות חינוך, מוסדות על-תיכוניים, או שניתנים בהם שירותי בריאות. 2 .תקן חניה בתכנית מיתאר מקומית מוסד תכנון רשאי לאשר תקן למקומות חניה במסגרת תכנית מיתאר מקומית, שפרטיה שונים מהוראות התקן, אם ראה לעשות כן מטעמים של צרכים מקומיים שיפורטו בהנמקה שתצורף לתכנית. 3. הוראה בתכנית מיתאר מקומית או תכנית מפורטת תכנית מיתאר מקומית או תכנית מפורטת תכלול הוראה הקובעת אם חל על התכנית התקן לפי תקנה 3 או תכנית אחרת למקומות חניה לפי תקנה 2. 4 .סטיה וביצוע בשלבים ועדה מקומית, באישור ועדה מחוזית, רשאית – א. לאשר לגבי אתר בניה מסוים סטיה מהוראות התקן, אם תנאים מקומיים, פיזיים ותפעוליים, מחייבים זאת; ב. לקבוע כי הוראות התקן יבוצעו בשלבים. לגבי מכפילי החניה אינני יכול לעזור לך, עליך להתייעץ עם יועץ תחבורה


  ארז מירב -meirav.com" target="_blank">יועץ מומחה לנושאי תכנון ורישוי        


  ארז מירב
  יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
  הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
  erezmeirav1@gmail.com
  erez-meirav.com

מוצגות 5 תגובות – 1 עד 5 (מתוך 5 סה״כ)
 • יש להתחבר למערכת על מנת להגיב.
דילוג לתוכן