Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

אבי כהן

התגובות שלי בפורום

מוצגות 9 תגובות – 1 עד 9 (מתוך 9 סה״כ)
 • מאת
  תגובות
 • בתגובה ל: 2 מפלסים בתכנית בינוי #41923
  אבי כהן
  משתתף

  ארז

  ארז סליחה שאני חופר … כשאתה מתכוון שההוראות בתקנון מחייבות, אתה מתכוון להוראות שקיימות במסמך של הוראות התוכנית? כלומר, התשריט והחתכים (הנספחים) הם מנחים אבל כל מה שכתוב בהוראות התוכנית (במסמך עצמו) מחייב.  תודה מראש על עזרתך      


  בתגובה ל: 2 מפלסים בתכנית בינוי #41925
  אבי כהן
  משתתף

  ארז שלום

  ארז שלום מעיון בתב״ע , מצאתי שיש מיפוי של תחולת המסמכים. לגבי החתכים כתוב ״מנחה עם הוראות מחייבות״. 1. האם זה אומר בעצם שהחתך מחייב? 2. האם סטייה מהחתכים נחשבת לסטיה ניכרת או שניתן להגיש הקלה (לאור התחולה המצורפת)   מכיוון שגובה המבנה נקבע לפי גובה 0, גובה קומת הכניסה,יוצא שהגובה לשתי הקומות לפי התמונה נמוך יותר במטר וחצי (בנספח הינוי במפה מצורפת יש הפרש של מטר וחצי למפלס ולא מטר כפי שמופיע בדף החתכים שזה גם מוזר). לפי זה יוצא שלא ניתן לבנות מבנה בין שתי קומות כי אין מספיק גובה. 3. האם התוצאה שלא ניתן לבנות לפי החתך יכולה להביא לביטול הצורך במפלסים גם ללא הקלה?


  בתגובה ל: 2 מפלסים בתכנית בינוי #41927
  אבי כהן
  משתתף

  ארז,

  ארז, תודה על תשובתך במקרה הנדון דווקא יש אינטרס לכל הסביבה שהבית יהיה נמוך יותר ולא גבוה יותר. 1. האם מעבר למה שציינת, יש סיבה שלא תאושר הקלה? 2. בעצם ההקלה היא לאפשר מפלס אחד ולא להנמיך את גובה המפלס השני למפלס הכניסה. האם אני צודק? הסיבה היא שמותר לשנות גובה ב +/- 50 סנטימטר, דבר שבעצם לא מאפשר הנמכה של המפלס השני לגובה הרצוי   תודה


  בתגובה ל: קיר הדף ממ״ד #41251
  אבי כהן
  משתתף

  ארז

  ארז אם אני מבין נכון, דלת הדף מוגברת דירתית פותרת את הצורך בקיר הדף. האם נכון הדבר? תודה


  בתגובה ל: קיר הדף ממ״ד #41253
  אבי כהן
  משתתף

  הי ארז

  הי ארז ברור לי שהקירות החיצונים הם לא קיר הדף. מה שאני חשבתי זה שבגלל שקיר A ניצב לדלת אין מגבלה על הפתחים, גם אם לא יהיה קיר הדף מול הדלת. טענתך היא, מה שאני מבין, זה שכל קיר חיצוני שנמצא במקביל או בניצב בתןך המשפך, יש מגבלה על גודל הפתח.


  בתגובה ל: קיר הדף ממ״ד #41255
  אבי כהן
  משתתף

  מה שלא ברור לי, קיר הדף

  מה שלא ברור לי, קיר הדף מקבילי אמור להיות קיר שמגן על הדף שבא ממול לדלת (במקביל). הקיר בתחום A הוא קיר צידי , לא מקבילי. נכון שהוא נמצא במשפך אבל הוא לא מקבילי. מצד שני אני יכול להבין שזה נמצא במשפך ולכן הוא נחשב. לפי ההנחיות שקראתי והשרטוטים שם, לא היה נראה לי שזה חד משמעית.


  בתגובה ל: קיר הדף ממ״ד #41257
  אבי כהן
  משתתף

  הי ארז

  הי ארז תודה על תשובתך המהירה. כן קראתי את ההנחיות אבל תמיד יש מידה של חוסר ודאות 🙂 בתרשים העקרוני שצירפתי, A זה קיר שלא נמצא בתחום של מיגון צידי (45 מעלות מהמשקוף הננגדי) וכמו כן הוא לא קיר חיצוני לקיר הדף מקבילי. לפי הבנתי אין בעיה לכל גודל של מפתח, אבל אני לא בטוח.


  בתגובה ל: תב״ע נקודתית #41226
  אבי כהן
  משתתף

  תודה רבה על תשובתך!!!

  תודה רבה על תשובתך!!! 2. השאלה היתה מתוך הנחה שכל התוספות וההקלות במסגרת מה שמותר מוצו, ורוצים להוסיף עוד או לשנות. האם שינויים מעבר למה שהתב״ע הקיימת מאפשרת (אחרי ההקלות) זה עדיין בסמכות ועדה מקומית? 3. כלומר לפי תשובתך אין חסם עליון למה שאני יכול לבקש (ובפועל אם קצת מזל גם לקבל), האם כך הדבר? האם אין חוק שאומר למשל שאחוזי בניה בשום מצב לא יעברו X%?


  בתגובה ל: גדר גובלת בין שכנים: אישור שכן #34292
  אבי כהן
  משתתף

  גבול בבית דו משפחתי על חלקה משותפת

  שלום, בחוזה הקניה בבית דו משפחתי (שנבנה לפני שנים) על חלקה משותפת כתוב: כל דירה יהיו צמודים שטחי החצרות הסמוכים לה מסביבה ועד לגבול (התיאורטי) שבין הדירות (קו מרוסק) כמסומן בתרשים המגרש …   שאלתי לגבי נושא הגבול: מה גובר? הסימון בתשריט שמציג קו מקוקו שעובר באמצע של גדר בטון (יש היום גדר קלה על גדר בטון בין החלקות שמונחת באמצע של גדר הבטון) או מדידה שאולי יכולה להצביע שקו הגבול נמצא במקום אחר? כלומר האם יכול שכן לבוא ולטעון שקו הגבול הוא לא הגדר הבנויה? (הבית נבנה ונקנה מקבלן)


מוצגות 9 תגובות – 1 עד 9 (מתוך 9 סה״כ)
דילוג לתוכן