Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

הנחיות לתכנון/ פרוגרמה לגני ילדים ובתי ספר יסודיים

מבוא

תכנון מוסדות חינוך הנו נושא מורכב, ומלבד מכלול הדרישות והפרמטרים שמשפיעים, יש לקחת בחשבון את השלד: הנחיות משרד החינוך.

להלן פרוגרמות: גני ילדים/ בתי ספר יסודיים. בין היתר תמצאו הנחיות: גדלים של חדרי לימוד/ אולמות/ חדרי סגל/ חצרות- ואופן השימוש המותר בממ"ד.

פרוגרמות לתכנון גני ילדים ובתי ספר יסודיים

1. להלן קישור למערכת הפרוגרמות של משרד החינוך: פרוגרמות לתכנון גני ילדים ובתי ספר יסודיים.
2. שימו לב שאין בפרוגרמות גני הילדים אזכור לכמות המקסימלית של ילדים בכל כיתת גן. אולם ע"פ חוזר משרד החינוך לרשויות המקומיות (עמ 54) "למען הסר ספק מובהר בזאת שגן ילדים צריך לאכלס עד 35 תלמידים".

2. קובץ חובת התקנת דלתות בטיחות במבני חינוך חדשים

תכנון/ שדרוג חדרי שירותים בבתי ספר

כמובן שעם הזמן חלים שינויים בהל"ת ומכאן השוני בתכנון תאי השירותים בגני הילדים ובמוסדות החינוך. לכן רצוי להצליב את המידע, להלן.

1. להלן קישור: גדלים של חדרי שירותים במוסדות חינוך: הל"ת: הוראות למתקני תברואה

2. להלן קובץ העוסק בנהלים והנחיות לתכנון חדרי שירותים חדשים ו/ או שדרוג חדרי שירותים קיימים בבתי ספר:

נוהל הגשת בקשה לרישוי מוסדות חינוך

להלן קישור לנהלים להגשת בקשה לרישוי מוסדות חינוך, מתוך אתר משרד החינוך.

מפרטים לתכנון מבני חינוך- משרד השיכון

הקובץ הבא מכיל הנחיות מפורטות בנושאים כמו: ביסוס, התאורה והאקוסטיקה, קירות החוץ, הבידוד והאיטום, הדלתות והחלונות, המחיצות, המעקות, התקרות והגימור.
ההנחיות הוכנו כבר בשנת 2009, וע"פ בדיקה עדכנית- טרם השתנו. המסמך הוכן בידי צוות האדריכלים והמהנדסים היועצים של מינהל הפיתוח, בראשות מר אודי כתריאל. מרכז הצוות: אינג עמנואל סומר.

מדריכים נוספים

 • מחלקות אשפוז, בתי חולים: הנחיות תכנון/ פרוגרמה

  מחלקות אשפוז, בתי חולים: הנחיות תכנון/ פרוגרמה

  כיצד בונים פרוגרמה למחלקת אשפוז טיפוסית בת 36 מיטות? מה כוללת מחלקת אשפוז, ומה הם השטחים הנדרשים לכל חלק ממנה? מהן המחלקות הדורשות בניית פרוגרמה מיוחדת? מה היא תכלול? ומה לגבי הריהוט, האביזרים, רוחב הדלתות וכיווני פתיחתן?

 • נפילות ילדים מגובה: נייר עמדה

  נפילות ילדים מגובה: נייר עמדה

  מהם הנתונים הסטטיסטים לגבי היפגעות ילדים מנפילות? מהן התקנות הקיימות לגבי סכנה מנפילה מחלונות, גגות, מרפסות ומדרגות? מהי חולשת התקנות? מהן ההמלצות של עמותת "בטרם" לקידום חקיקה ותקינה בנושא?

 • רוחב מסדרון: נטו או ברוטו?

  רוחב מסדרון: נטו או ברוטו?

  רוחב מסדרון חוק התכנון והבניה , כיצד ידע אדריכל את מידת הנטו המינימלית לרוחב המסדרון? למידע נוסף על רוחב מסדרון וחוק התכנון והבניה כנסו לכתבה באתר

 • שכירות הוגנת בישראל? מחזון למעשה

  שכירות הוגנת בישראל? מחזון למעשה

  האם באמת ניתן לייצר סביבה של שכירות הוגנת בישראל? התשובה טמונה ביכולת של כולנו להטמיע את "קוד השכירות", אשר יורכב מערכים כמו וודאות, שקיפות, הוגנות וגם- לא פחות חשוב- פרוגרמה מדוייקת שתגדיר מהי דירה ראויה למגורים, תוך יצירת קהילת אדריכלים ומעצבי פנים המחוייבת לישם אותה.

דילוג לתוכן