Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

תקנות / חוק התכנון והבניה

ניתן למצוא במדור זה את חוק התכנון והבניה, תקנות התכנון והבניה, מדריך לכשלים בחוק התכנון והבניה, הבהרות לגבי הקלות/ שימוש חורג, הגשת התנגדויות ועוד.

מדריך לתכנון מדרגות, מוצא בטוח, חדרי מדרגות, ע"פ תקנות התכנון והבניה

מדריך לתכנון מדרגות ,התקניות של מדרגה מה עם מאחז היד מה מספר המדרגות המותרות במהלך אחד מה נחשב כשיפוע תקני ברמפה כבש ,מדריך זה נועד לעזור הן למתכננים, למידע כנסו

פיצול דירות ובתים צמודי קרקע: המדריך השלם והמעודכן

רבות נכתב על הצורך בפיצול דירות ובתים צמודי קרקע, כחלק מפתרון למשבר הדיור. אז מה אומרת הצעת החוק שאושרה? מתי היא תיכנס לתוקף? האם ניתן לפצל כל נכס בכל מקום? כל התשובות במדריך הבא.

רוחב דלתות ודרכי פתיחה- מדריך לתקנות התכנון והבניה

מתכננים דלת כניסה ראשית או דלת פנים לבית מגורים או מבנה ציבורי? חשוב לדעת מה קובע החוק לגבי הרוחב המינימלי. המדריך הבא נותן לכך תשובות, וכן משלים את הידע גם לגבי חוקי הנגישות הקיימים לגבי רוחב הדלתות.

תיקון 116 לחוק התכנון והבניה- נוסח מלא ופרשנות

תיקון 116 לחוק התכנון והבנייה שאושר בכנסת באפריל 2017, משנה את כללי המשחק בין הועדה המקומית לתכנון ובניה ובין בעלי קרקע בין אם הם פרטיים או תאגידיים. במיוחד חלה החמרה עם נושאי משרה בתאגידים העלולים למצוא את עצמם עם הרשעה פלילית.

תקנות התכנון והבניה- בריכות שחיה (נוסח מעודכן)

מה הן ההגדרות לסוגים השונים של בריכות השחיה? מה לגבי העומק? מבנה הבריכות? המלתחות? ומה לגבי הרעש?

תקנות התכנון והבניה- גדלם, איוורם ותאורתם של חלקי בנין

מהו רוחבה המינימלי של דלת כניסה לדירה? מהו גודלו המינימלי של חדר שינה? מהו האיוורור המינימלי הדרוש לחדר שירות? מה נחשב לתאורה טבעית תקנית בחדר מגורים?

תקנות התכנון והבניה- נגישות נכים (נוסח מעודכן)

החוק מחייב התייחבות מיוחדת לצרכיהם של בעלי מוגבלות הקשורה לניידות. בגישה, בחניה, במתקנים הסניטריים השונים, במעליות ובנקודות רבות הקשורות לתכנון המבנה. להלו לשון התקנות המלאות.

תקנות התכנון והבניה: בנינים גבוהים ואחרים – חדרי מדרגות ופרוזדורים (נוסח מעודכן)

מהו בניין גבוה? מהו בניין רב קומות? כיצד יתוכננו דרכי הגישה, חדרי המדרגות והפתחים? מה יהיה רוחב המסדרונים? תקנות התכנון והבניה לעניין בניין גבוה, קובעות תקנים ברורים לעניין

תקנות התכנון והבניה: הצמדת חניות, תקן וגודל מקומות חניה, כולל נכים (נוסח מעודכן)

מהו התקן להצמדת חניות לבנייני מגורים? כיצד משתנות התקנות כשמדובר במבני ציבור? ומה בנוגע להקמת/ רישוי עסקים, או מבני מסחר? מהו הדין כאשר יש שימוש מעורב במגרש החניה? כמה מקומות יישמרו לנכים? ומה לגבי נגישות רכב כבד?

תקנות התכנון והבניה: מוצא בטוח, בטיחות אש בבניינים (נוסח מעודכן)

רוחב ואורך דרך מוצא בטוח, רוחב מסדרונים ומדרגות במבני ציבור, חינוך, מסחר, תעשיה ומגורים. תכנון נכון נחוץ לקבלת אישור כיבוי אש.


דילוג לתוכן